Blog o codzienności. O historiach prawdziwych, zaobserwowanych, naszych. O sprawach ważnych, koniecznych i tych mniej istotnych. O drobiazgach tkających życie, radości z rzeczy małych, ufności nie zawsze łatwej. O pięknie, sile marzeń i zwyczajności dnia. Poszukiwaniach, pytaniach i odnajdywaniach. O sercu kobiety... Jest mi niezmiernie miło gościć Cię tutaj. Usiądź wygodnie, poczuj się dobrze, jak u siebie. Kawy czy herbaty?

niedziela, 20 grudnia 2015

Słowo Boże na niedzielę - 20.12.2015

"Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże" (Hbr 10, 7) - chciałabym tak na sto procent pójść za Tobą, Boże. Tak maksymalnie Ci zawierzyć, jeszcze mocniej zaufać, pójść za tobą i z Tobą dokądkolwiek poprowadzisz. Nie chcę się dłużej asekurować, obawiać przyszłości, oglądać wstecz. Z Tobą wszytko jest możliwe, z Tobą jest dobrze - jest tak jak ma być. Zaradź memu niedowiarstwu, mym zwątpieniom i upadkom.

"W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.(Łk 1,39-45)
(Mi 5,1-4a)
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z
ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie
Jego od początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu,
kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów
Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia
Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po
krańce ziemi. A Ten będzie pokojem.

(Ps 80,2-3.15-16.18-19)
REFREN: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.

Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Wyciągnij rękę nad mężem Twojej prawicy,
nad synem człowieczym,
którego umocniłeś w swej służbie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.

(Hbr 10,5-10)
Bracia: Chrystus przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie
chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie
podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę w zwoju księgi napisano o
Mnie abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar,
darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się
Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział:
Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby
ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę
ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

(Łk 1,38)
Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa.

(Łk 1,39-45)
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do
pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i
pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił
Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś
między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże
mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego
pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,

że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

13 komentarzy:

 1. "W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy" - o umiejętność wspierania tych, którzy go i mnie potrzebują

  OdpowiedzUsuń
 2. "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" - błogosławiona bądź Maryjo

  OdpowiedzUsuń
 3. "Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie" - proszę Panie o łaskę odnowienia mojego życia i mnie samej

  OdpowiedzUsuń
 4. "Wzbudź swą potęgę
  i przyjdź nam z pomocą"
  - przyjdź Panie do mnie z Twoją pomocą. Przyjdź.

  OdpowiedzUsuń
 5. Poniedziałek, 21 grudnia 2015

  (Pnp 2,8-14)
  Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie przez góry, skacze po
  pagórkach. Umiłowany mój podobny do gazeli, do młodego jelenia. Oto
  stoi za naszym murem, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Miły mój
  odzywa się i mówi do mnie: Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i
  pójdź! Bo oto minęła już zima, deszcz ustał i przeszedł. Na ziemi
  widać już kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic, i głos synogarlicy
  już słychać w naszej krainie. Drzewo figowe wydało zawiązki owoców i
  winne krzewy kwitnące już pachną. Powstań, przyjaciółko ma, piękna
  ma, i pójdź! Gołąbko ma, [ukryta] w zagłębieniach skały, w
  szczelinach przepaści, ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos!
  Bo słodki jest głos twój i twarz pełna wdzięku.

  lub

  (So 3,14-18a)
  Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i
  wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie,
  usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie,
  nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: Nie
  bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg jest
  pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi
  swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta.

  (Ps 33,2-3.11-12.20-21)
  REFREN: Pieśń nową Panu radośnie śpiewajmy

  Sławcie Pana na cytrze,
  grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
  Śpiewajcie Mu pieśń nową,
  pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.

  Zamiary Pana trwają na wieki,
  zamysły Jego serca przez pokolenia.
  Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
  naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

  Dusza nasza oczekuje Pana,
  On jest naszą pomocą i tarczą.
  Raduje się w Nim nasze serce,
  ufamy Jego świętemu imieniu.

  Emmanuelu, nasz Królu i prawodawco, przyjdź nas zbawić, nasz Panie i
  Boże.

  (Łk 1,39-45)
  W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do
  pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i
  pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi,
  poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił
  Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś
  między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże
  mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego
  pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości
  dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła,
  że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.

  Komentarz

  Oto Chrystus, nasz Ukochany, nadchodzi! Woła nas na spotkanie, chce
  szeptać nam o swej miłości. Czy jednak "dusza nasza oczekuje
  Pana"? On naprawdę jest Bogiem z nami. Dlatego nie musimy się
  lękać nikogo ani niczego, bo On jest pośród nas i w nas znajduje swoją
  radość. Niech i nasze serca mocniej biją w Jego obecności, która
  przynosi nam zbawienie.

  Paweł Bieliński, "Oremus" grudzień 2001, s. 80

  OdpowiedzUsuń
 6. Wtorek, 22 grudnia 2015

  (1 Sm 1,24-28)
  Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę,
  zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak
  wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze
  mały. Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona
  wówczas: Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą,
  która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się
  modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja
  oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany
  na własność Panu. I oddali tam pokłon Panu.

  (Ps: 1 Sm 2,1.4-8)
  REFREN: Całym swym sercem raduję się w Panu

  Raduje się me serce w Panu,
  moc moja ku Panu się wznosi.
  Rozwarły się me usta na wrogów moich,
  gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

  Łuki siłaczy się łamią,
  słabi przepasują się mocą,
  Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni,
  niepłodna rodzi siedmioro,
  a więdnie bogata w dzieci.

  To Pan daje śmierć i życie,
  w grób wtrąca i zeń wywodzi.
  Pan uboży i wzbogaca,
  poniża i wywyższa.

  Z pyłu podnosi biedaka,
  z barłogu dźwiga nędzarza,
  By go wśród książąt posadzić,
  by dać mu stolicę chwały.

  Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka,
  którego z mułu utworzyłeś

  (Łk 1,46-56)
  Wtedy Maryja rzekła:
  Wielbi dusza moja Pana,
  i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
  Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
  Oto bowiem błogosławić mnie będą
  odtąd wszystkie pokolenia,
  gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
  Święte jest Jego imię
  a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia
  [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
  On przejawia moc ramienia swego,
  rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
  Strąca władców z tronu,
  a wywyższa pokornych.
  Głodnych nasyca dobrami,
  a bogatych z niczym odprawia.
  Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
  pomny na miłosierdzie swoje
  jak przyobiecał naszym ojcom
  na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.
  Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

  Komentarz

  Jesteśmy dziś zaproszeni do tego, aby razem z Maryją uwielbiać Boga.
  Nie tylko dla Niej Bóg uczynił wielkie rzeczy - czyni je także dla
  każdego z nas, codziennie. Warto dostrzec w swoim życiu Boże dary. Nie
  poruszamy się we mgle, ale jesteśmy prowadzeni przez Boga za rękę - jak
  dzieci przez rodziców. Czasami nie widać drogi, ale On zawsze jest z
  nami. Ufność, którą w Nim pokładamy, otwiera nasze oczy na wielkie
  rzeczy, jakie On dla nas czyni, i uzdalnia nas do modlitwy dziękczynienia.

  O. Jakub Kruczek OP, "Oremus" grudzień 2003, s. 90-91

  OdpowiedzUsuń
 7. Środa, 23 grudnia 2015

  (Ml 3,1-4.23-24)
  Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem
  nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł
  Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale
  kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże?
  Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie
  więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów
  Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu
  ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak
  za dawnych dni i lat starożytnych. Oto Ja poślę wam proroka Eliasza
  przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego. I skłoni
  serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i
  nie poraził ziemi [izraelskiej] przekleństwem.

  (Ps 25,4-5.8-10.14)
  REFREN: Podnieście głowy, bo Zbawca nadchodzi

  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

  Dobry jest Pan i prawy,
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
  Pomaga pokornym czynić dobrze,
  pokornych uczy dróg swoich.

  Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
  dla strzegących Jego praw i przymierza.
  Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
  i objawia im swoje przymierze.

  Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź i zbaw człowieka,
  którego z mułu utworzyłeś

  (Łk 1,57-66)
  Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej
  sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie
  nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać
  dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka
  jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma
  nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego
  ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan
  będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się
  jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach
  na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano
  o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli,
  brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie
  ręka Pańska była z nim.

  Komentarz

  Ewangelia przypomina nam dzisiaj narodziny Jana Chrzciciela. Radujemy się
  wraz Elżbietą i Zachariaszem, a mimo to nie przestajemy oczekiwać. Oto
  narodził się ten, który będzie "głosem", a my czekamy na
  "Słowo". Przychodzi prorok, największy spośród narodzonych z
  niewiasty, ale już za chwilę przybędzie "Król królów i Pan
  panów". Przychodzi ten, który jest "przyjacielem
  Oblubieńca", ale oto Oblubieniec już puka do naszych drzwi...

  O. Jakub Kruczek OP, "Oremus" grudzień 2003, s. 94

  OdpowiedzUsuń
 8. Czwartek, 24 grudnia 2015

  (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16)
  Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich
  jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w
  pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do
  króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą.
  Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: Idź i
  powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na
  mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą
  nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się
  udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci
  sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi,
  Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie
  poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak
  dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim,
  obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan
  zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i
  spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego,
  który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja
  będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje
  królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na
  wieki.

  (Ps 89,2-5.27.29)
  REFREN: Na wieki będę sławił łaski Pana

  Na wieki będę sławił łaski Pana,
  moimi ustami będę głosił Twą wierność
  przez wszystkie pokolenia.
  Albowiem powiedziałeś:
  "Na wieki ugruntowana jest łaska,"
  utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.

  "Zawarłem przymierze z moim wybrańcem,
  przysiągłem mojemu słudze, Dawidowi:
  Utrwalę twoje potomstwo na wieki,
  i tron twój umocnię na wszystkie pokolenia".

  On będzie wołał do Mnie: "Ty jesteś moim Ojcem,
  moim Bogiem, opoką mego zbawienia".
  Na wieki zachowam dla niego łaskę,
  i trwałe będzie moje z nim przymierze.

  Wschodzie, blasku światła wiecznego i słońce sprawiedliwości, przyjdź
  i oświeć siedzących w ciemnościach i mroku śmierci.

  (Łk 1,67-79)
  Zachariasza ojciec Jana został napełniony Duchem Świętym i prorokował,
  mówiąc: Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izrael, że nawiedził lud
  swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego,
  Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych
  proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy
  nas nienawidzą; że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje
  święte Przymierze na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu,
  Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez
  lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po
  wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się
  będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz
  poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki
  litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce
  nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, o w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
  aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju.

  Wigilia Bożego Narodzenia naznaczona jest atmosferą oczekiwania. W nocy
  zabrzmi radosny głos oznajmiający narodziny Zbawiciela. Najlepszym
  przygotowaniem do spotkania z Tym, który nadchodzi, by swój lud
  nawiedzić i wyzwolić, jest modlitwa uwielbienia. Zanosił ją do Boga
  Zachariasz, wiedząc o bliskim już przyjściu Mesjasza. Dziś wysławiajmy
  Boga wraz z nim - niech modlitwa będzie drogą, która poprowadzi nas do
  spotkania z Panem.

  O. Jakub Kruczek OP, "Oremus" grudzień 2003, s. 97

  OdpowiedzUsuń
 9. Piątek, 25 grudnia 2015

  Narodzenie Pańskie

  msza o świcie:

  (Iz 62,11-12)
  Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi: Mówcie do Córy
  Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i
  zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będą "Ludem Świętym",
  "Odkupionymi przez Pana". A tobie dadzą miano:
  "Poszukiwane", "Miasto nie opuszczone".

  (Ps 97,1.6.11-12)
  REFREN: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził

  Pan króluje, wesel się ziemio,
  radujcie się liczne wyspy!
  Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
  a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

  Światło wschodzi dla sprawiedliwego
  i radość dla ludzi prawego serca.
  Radujcie się w Panu sprawiedliwi
  i sławcie Jego święte imię.

  (Tt 3,4-7)
  Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi,
  nie ze względu na spórawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z
  miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w
  Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa,
  Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w
  nadziei dziedzicami życia wiecznego.

  (Łk 2,14)
  Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma
  upodobanie.

  (Łk 2,15-20)
  Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do
  siebie: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym
  nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję,
  Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o
  tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to
  słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja
  zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze
  wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i
  widzieli, jak im to było powiedziane.

  Kiedy wraz z pasterzami stajemy przy żłóbku, doświadczamy wzruszenia,
  ale na tym nie można poprzestać. Duchowość budowana na uczuciach jest
  zmienna i nietrwała. Razem z Maryją zachowujmy w swoim sercu tajemnicę
  Chrystusa i nieustannie rozważajmy Boże dzieła. Bóg ze względu na nas
  nawet swego Syna nie oszczędził. W Nim powołuje nas, abyśmy stali się
  dziećmi Bożymi i uczestniczyli w życiu Trójcy Przenajświętszej.

  O. Jakub Kruczek OP, "Oremus" grudzień 2003, s. 110

  OdpowiedzUsuń
 10. msza w dzień:

  (Iz 52,7-10)
  O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który
  ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który
  mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos! Twoi strażnicy
  podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne
  oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie
  ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan
  obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i
  wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

  (Ps 98,1-6)
  REFREN: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  albowiem uczynił cuda.
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
  i święte ramię Jego.

  Pan okazał swoje zbawienie,
  na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
  Wspomniał na dobroć i wierność swoją
  dla domu Izraela.

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi
  zbawienie Boga naszego.
  Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
  cieszcie się, weselcie i grajcie.

  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
  Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
  na oczach Pana i Króla się radujcie.

  (Hbr 1,1-6)
  Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez
  proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego
  to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył
  wszechświat. Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem
  Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy
  oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.
  On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od
  nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty
  jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a
  On będzie Mi Synem. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat,
  powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!

  Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
  bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

  (J 1,1-18)
  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
  Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego
  nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było
  światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność
  jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu
  było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o
  Światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on
  światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o Światłości. Była
  Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
  przychodzi. Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz
  świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie
  przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się
  stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego którzy ani z
  krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A
  Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego
  chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i
  prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o
  którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie
  godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy
  otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez
  Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt
  nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o
  Nim/ pouczył.

  Słowa ludzkie tak często są puste, niejednokrotnie naznaczone gniewem.
  Czasami służą budowaniu więzi z innymi ludźmi, innym razem ranią i
  burzą. Chrystus - Słowo Boże jest Słowem życia i miłości. Ma moc z
  niczego powołać do istnienia, przywrócić do życia to, co obumarło.
  Jest Słowem prawdy. To Słowo "stało się ciałem i zamieszkało
  między nami". Rozpoznając w Nim prawdziwego Boga, poznajemy też
  człowieka, jego prawdziwą godność i ostateczne powołanie.

  O. Jakub Kruczek OP, "Oremus" grudzień 2003, s. 114

  OdpowiedzUsuń
 11. Sobota, 26 grudnia 2015

  Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. Szczepana,
  pierwszego męczennika

  (Dz 6,8-10;7,54-60)
  Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
  Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i
  Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji
  i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać
  mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał. Gdy usłyszeli
  to, co mówił zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A
  on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i
  Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: Widzę niebo otwarte i Syna
  Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk,
  zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza
  miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp
  młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił
  się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana,
  zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach
  skonał.

  (Ps 31,3-4.6.8.16-17)
  REFREN: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego

  Bądź dla mnie skałą schronienia,
  warownią, która ocala.
  Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
  kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

  W ręce Twoje powierzam ducha mego:
  Ty mnie odkupisz Panie, Boże.
  Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem,
  boś wejrzał na moją nędzę.

  W Twoim ręku są moje losy,
  wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
  Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:
  wybaw mnie w swym miłosierdziu.

  (Ps 118,26-27)
  Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Pan jest Bogiem i daje
  nam, światło.

  (Mt 10,17-22)
  Jezus powiedział do swoich Apostołów: Miejcie się na baczności przed
  ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was
  biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego
  powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się
  o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane,
  co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego
  będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna;
  dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie
  w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do
  końca, ten będzie zbawiony.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Komentarz:
   "WIERZYĆ MIŁOŚCI

   Na wieki będę opiewał łaski Twoje, Panie, Twoją najmiłosierniejszą
   miłość (Ps 89, 2)

   "Bóg jest miłością!" (1 J 4, 16). Skarb zamknięty w tych
   słowach Pisma świętego jest niezmierzony, ale Bóg go otwiera i objawia
   temu, kto w pełni oddaje się kontemplacji Słowa wcielonego. Dopóki się
   nie zrozumie, że Bóg jest miłością nieskończoną, życzliwością
   bezgraniczną, która się oddaje i obejmuje wszystkich ludzi, aby im
   udzielić swego dobra, swego szczęścia, dopóty życie duchowe pozostaje
   w zarodku, bo nie rozwinęło się jeszcze albo nie pogłębiło. Dopiero
   kiedy chrześcijanin oświecony światłem Ducha Świętego wnika w
   tajemnicę boskiej miłości, jego życie wewnętrzne staje się głębsze,
   dojrzewa.

   Trudno lepiej zrozumieć nieskończoną miłość Boga, jak wtedy, kiedy
   zbliżamy się do nędznego żłóbka, w którym spoczywa On, stawszy się
   dla nas człowiekiem. Jezus, Słowo, Słowo Ojca, mówi wszystkim i
   każdemu z osobna to wielkie słowo: Bóg cię miłuje!

   Człowiek przymioty i właściwości Boga poznaje przez przyjęcie
   wzniosłych tajemnic Boga-Człowieka, poucza św. Jan od Krzyża (P.d. 37,
   2); wśród nich pierwszą jest zawsze miłość, która stanowi istotę
   Boga. Z miłosnej i milczącej kontemplacji Dzieciątka Jezus rodzi się w
   nas głęboki i przenikliwy zmysł nieskończonej Miłości, który
   sprawia, że nie tylko wierzymy, ale również do pewnego stopnia
   odczuwamy, że Bóg nas miłuje. Wola przyjmuje wówczas bez zastrzeżeń
   to, czego naucza wiara, przyjmuje to z miłością i ze wszystkich sił, a
   wtedy i dusza poczyna wierzyć niezachwianie nieskończonej Miłości. Bóg
   jest miłością. Kiedy ta podstawowa prawda całego chrześcijańskiego
   życia przeniknie całkowicie serce, wtedy dopiero chrześcijanin ją
   przeżywa, odczuwa, niemal jej dotyka w swoim Bogu wcielonym. Kto tak
   wierzy Miłości nieskończonej, odda się jej bez zastrzeżeń i
   całkowicie.

   Tak wierzył i tak się oddał pierwszy męczennik Szczepan, którego
   dzisiaj Kościół wspomina, pragnąc ukazać swoim synom najbardziej
   autentyczną odpowiedź na miłość Boga: męczeństwo podjęte dla
   dochowania wiary Temu, kto przyszedł nas zbawić.

   - Ty, Boże wieczny... zstąpiłeś z wielkiej wysokości Twojego Bóstwa
   aż do błota naszego człowieczeństwa, albowiem niskość rozumu mojego
   nie mogła ani pojąć, ani oglądać Twojej wyniosłości. Abym ja z moją
   nędzą mogła oglądać Twoją wielkość, stałeś się Dzieciątkiem
   zamykając wielkość Twojego Bóstwa w nędzy naszego człowieczeństwa. W
   ten sposób ukazałeś się nam w Słowie, Jednorodzonym Synu Twoim; w ten
   sposób poznałam Ciebie, o przepaści Miłości!... zawstydź się,
   zawstydź się, ślepe stworzenie tak uczczone i wyniesione przez swego
   Boga, że nie pojmujesz, iż Bóg w swojej niewysłowionej miłości
   zstąpił z wysokości Bóstwa, zstąpił do niskości błota twojego
   człowieczeństwa, abyś ty poznała Go w sobie... o Miłości niepojęta,
   o Miłości niewysłowiona, co Mu powiesz ty, duszo moja? Powiem Tobie,
   Ojcze przedwieczny, błagając Cię, najłaskawszy Boże, że Ty nas
   karmisz, wszystkie swoje sługi, ogniem Twojej miłości (św. Katarzyna ze
   Sieny).

   - O Panie mój, jak źle używamy Twoich dobrodziejstw! By nam dać poznać
   miłość, jaką masz ku nam, uciekasz się do rozmaitych środków i
   sposobów, a my niewiele znając Twoją miłość, nie zważamy na nic. Nic
   przyzwyczajeni do tego ćwiczenia, pozwalamy, aby nasze myśli błądziły,
   gdzie chcą, nic troszcząc się o pogłębienie wielkich tajemnic, jakie
   Duch Święty zamknął w Twoich słowach... Zdumiewam się, odchodząc
   niemal od siebie, rozważając miłość, jaką Ty, Boże mój, masz ku
   nam, mimo że wiesz, jacy jesteśmy. Ona jest tak wielka, że słowa,
   którymi ją objawiasz, nic wydają mi się bynajmniej przesadne, gdyż
   gorętszą nam pokazałeś przez swoje dzieła (św. Teresa od Jezusa:
   Myśli 1, 4. 7).

   O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
   Żyć Bogiem, t. I, str. 158"

   Usuń
 12. Niedziela, 27 grudnia 2015

  Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

  (Syr 3,2-6.12-14)
  Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Kto
  czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby
  skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w
  czasie modlitwy swej będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć
  będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce: Synu,
  wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby
  nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć
  jesteś w pełni sił. Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w
  zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

  (Ps 128,1-5)
  REFREN: Błogosławiony, kto się boi Pana

  Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
  kto chodzi Jego drogami.
  Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
  szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

  Małżonka twoja jak płodny szczep winny
  we wnętrzu twojego domu.
  Synowie twoi jak sadzonki oliwki
  dokoła twojego stołu.

  Oto takie błogosławieństwo dla męża,
  który boi się Pana.
  Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
  oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

  (Kol 3,12-21)
  Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w
  serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
  znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś
  zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś
  wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest więzią doskonałości. A
  sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też
  zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo
  Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką
  mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny,
  pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych
  sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko
  /czyńcie/ w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony
  bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie
  żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne
  rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie
  rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

  (Kol 3,15-16)
  Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech w
  was przebywa z całym swym bogactwem.

  (Łk 2,41-52)
  Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał
  lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po
  skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie
  zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie
  pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
  Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po
  trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
  nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś,
  którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i
  odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do
  Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
  szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy
  nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni
  jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i
  wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie
  wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w
  mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

  OdpowiedzUsuń