Blog o codzienności. O historiach prawdziwych, zaobserwowanych, naszych. O sprawach ważnych, koniecznych i tych mniej istotnych. O drobiazgach tkających życie, radości z rzeczy małych, ufności nie zawsze łatwej. O pięknie, sile marzeń i zwyczajności dnia. Poszukiwaniach, pytaniach i odnajdywaniach. O sercu kobiety... Jest mi niezmiernie miło gościć Cię tutaj. Usiądź wygodnie, poczuj się dobrze, jak u siebie. Kawy czy herbaty?

niedziela, 8 maja 2016

Płakać czy nie płakać?

"Płacz uznawany jest za pewien ludzki fenomen. Co prawda większość ssaków produkuje łzy w odpowiedzi na różne bodźce zewnętrzne, jednak jedynie człowiek płacze w wyniku przeżywanych emocji, najczęściej tych nieprzyjemnych.

Z biologicznego punktu widzenia rozróżnia się trzy rodzaje łez. Pierwszy, to tzw. łzy podstawowe, których rolą jest utrzymanie oka w wilgotności oraz umożliwienie wydostanie się z oczu ciał obcych (np. kurzu, piasku, etc.). Drugi, to łzy dziecięce oraz tzw. łzy odruchowe, powstające jako reakcja na dostania się do oczu substancji drażniących, np. oparów cebuli, chrzanu, etc. Trzeci rodzaj łez wytwarzamy w wyniku silnego stresu emocjonalnego, depresji, bólu fizycznego, a także przezywanej radości, szczęścia czy wzruszenia. Badania wykazują, że istnieje różnica w składzie biochemicznym poszczególnych rodzajów łez.

(fot.tapeciarnia.pl)Płaczemy z wielu rożnych powodów. Dzieci, aby zwrócić na siebie uwagę oraz wyrazić strach lub ból. Dorośli za pomocą łez wyrażają smutek, frustrację, radość, śmiech oraz inne mocne doświadczenia emocjonalne.
Statystyki pokazują, że kobiety płaczą cztery razy więcej niż mężczyźni. Naukowcy nie potrafią dokładnie wyjaśnić przyczyn tego zjawiska. Za jedną z nich uznają hormonalną i fizyczną różnicę między kobietami i mężczyznami. Inna teoria mówi, że kobiety płaczą częściej ze względu na uwarunkowania społeczne - w kulturze zachodniej przyjęło się, że kobiety mogą swobodnie płakać w obliczu stresu, frustracji i napotykanych problemów,  podczas gdy od mężczyzn oczekuje się ukrywania łez oraz stabilności emocjonalnej i siły. Jednak twierdzenie, że mężczyźni nie płaczą jest dużym uogólnieniem.

Badania pokazują, że 85% kobiet i 73% odczuwa ulgę po odreagowaniu sytuacji stresowej za pomocą łez. To z kolei pozwala postawić tezę, że łzy usuwają z organizmu substancje chemiczne, które są wytwarzane w sytuacjach stresowych. Nic zatem dziwnego, że niektóre współczesne ścieżki terapeutyczne pozytywnie odnoszą się do płaczu jako sposobu łagodzenia stresu i napięcia. Co więcej, okazuje się, że płacz pomaga nam żyć dłużej. Kobiety, które zazwyczaj chętniej płaczą w trudnych sytuacjach, żyją dłużej niż mężczyźni". (Na podstawie: Target FCE, EDGARD 2015.)

A zatem - płakać czy nie płakać?;)

***

"Crying is considered to be uniquely human phenomenon. Some people even call it especial expression of man. Even the most mammals produce tears as response to strong stimulus, crying as an emotional reaction is believed to be aware human universal.

From a biological perspective three kinds of tears are distinguish. Basic tears keep the eye wet, make it illuminated and are hope of cleaning dust. The second type of tears, reflex or children's tears results from the present irritation substances such as onion vapor or tear gas. There also emotional tears which originate from strong emotional stress, depression or phisical pain. Researches show that there is a difference in biochemical composition of reflex tears compare to emotional tears.
People dissolve into tears from many reasons. Children cry to attract attention and express a fear or pain. Adults cry to express sadness, frustration, joy, laughter and other strongly experienced emotions.

Statistic show that women cry four times more than men. Scientists still do not know exactly why this is true. One thought is that women cry more than men due to the physical and hormonal difference between them. Another theory is that woman cry more often becouse of social conditioning. In western culture women are supposed to cry freely in time of stress and trouble, while men are expected to hide the emotions. Men are thought to be self-sufficient and powerfull. However the idea that men never cry is a gross generalization. Scientists and sociologists generally agree that women are more than men are inclamed to feel the urge to cry when they are frustrated.

In fact studies demonstrate that 85% of women and 73% of men said that they felt better after crying, which shows that tears may help remove chemicals that are built up in stressful situations. Not surprisingly, some modern therapy movements positively encourage crying as a way of relief in stress and tension. And belive or not studies suggest that crying helps us live longer. Women generally have a longer life than a men. Once they faced unpleasant situation most women realise the anger by crying which in term helps them to live a longer life". (Source: Target FCE, EDGARD 2015.)

So, to cry or not to cry?;)

1 komentarz:

  1. Można, a z powyższego tekstu wynika, że nawet i trzeba sobie czasem popłakać;) Uff, jak dobrze;) M.

    OdpowiedzUsuń