Blog o codzienności. O historiach prawdziwych, zaobserwowanych, naszych. O sprawach ważnych, koniecznych i tych mniej istotnych. O drobiazgach tkających życie, radości z rzeczy małych, ufności nie zawsze łatwej. O pięknie, sile marzeń i zwyczajności dnia. Poszukiwaniach, pytaniach i odnajdywaniach. O sercu kobiety... Jest mi niezmiernie miło gościć Cię tutaj. Usiądź wygodnie, poczuj się dobrze, jak u siebie. Kawy czy herbaty?

niedziela, 22 listopada 2015

Słowo Boże na niedzielę - 22.11.2015

Dn 7,13-14: Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Ps 93,1.2.5: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.
Pan króluje, oblókł się w majestat,
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził,
że się nie zachwieje.
Twój tron niewzruszony na wieki,
Ty od wieków istniejesz. Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi świętość,
po wszystkie dni, o Panie.


(Ap 1,5-8) Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.


(J 18,33b-37) Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

___________________________________________

Modlitwa Leona XIII:


Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

12 komentarzy:

 1. Z życzeniami pięknej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
  Niech pokój gości w naszych sercach, wszak jeden jest tylko Pan tego świata - Jezus Chrystus! On zwyciężył wszelkie zło. Jemu cześć i chwała na wieki.

  OdpowiedzUsuń
 2. Poniższe Słowa dedykuję Zuzi, z pamięcią w modlitwie:

  "Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie".

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zuziu niech Pan Bóg napełni Cię swoim pokojem. Magdalena

   Usuń
  2. Alu, dziękuję za Słowo Boże.
   Jednak z tego co wiem, panowanie Chrystusa Króla, ma być u końca czasów. A historia ludzkości zanim to się stanie pełna jest różnych wydarzeń, w tym trudnych i tragicznych. Tak jak obecnie jesteśmy świadkami procesu niepokojących zmian zachodzących w Europie. Zuzia.

   Usuń
  3. Tylko Jezus jest źródłem pokoju. Ale nie tylko kiedyś w przyszłości, ale teraz i tutaj.

   Usuń
 3. PIERWSZE CZYTANIE (Dn 1,1-6.8-20)
  Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego

  Czytanie z Księgi proroka Daniela.

  W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinear do domu swego boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego boga.
  Król polecił następnie Aszfenazowi, przełożonemu swoich dworzan, sprowadzić spośród Izraelitów z rodu królewskiego oraz z możnowładców młodzieńców bez jakiejkolwiek skazy, o pięknym wyglądzie, obeznanych z wszelką mądrością, posiadających wiedzę i obdarzonych rozumem, zdatnych do służby w królewskim pałacu. Zamierzał ich nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król przydzielił im codzienną porcję potraw królewskich i wina, które pijał. Mieli być wychowywani przez trzy lata, by po ich upływie rozpocząć służbę przy królu.
  Spośród synów judzkich byli wśród nich Daniel, Chananiasz, Miszael i Azariasz. Daniel powziął postanowienie, by się nie kalać potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać.
  Bóg zaś obdarzył Daniela przychylnością i miłosierdziem nadzorcy służby dworskiej. Nadzorca służby dworskiej powiedział do Daniela: „Obawiam się, by mój pan, król, który przydzielił wam pożywienie i napoje, nie ujrzał waszych twarzy chudszych niż młodzieńców w waszym wieku i byście nie narazili mojej głowy na niebezpieczeństwo u króla”.
  Daniel zaś powiedział do strażnika, którego ustanowił nadzorca służby dworskiej nad Danielem, Chananiaszem, Miszaelem 1 Azariaszem: „Poddaj sługi twoje dziesięciodniowej próbie: niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Wtedy zobaczysz, jak my wyglądamy, a jak wyglądają młodzieńcy jedzący potrawy królewskie, i postąpisz ze swoimi sługami według tego, co widziałeś”.
  Przystał na to ich żądanie i poddał ich dziesięciodniowej próbie. A po upływie dziesięciu dni wygląd ich był lepszy i zdrowszy niż innych młodzieńców, którzy spożywali potrawy królewskie. Strażnik zabierał więc ich potrawy i wino do picia, a podawał im jarzyny.
  Dał zaś Bóg tym czterem młodzieńcom wiedzę i umiejętność wszelkiego pisma oraz mądrość. Daniel miał dar rozeznawania wszelkich widzeń i snów. Gdy minął okres ustalony przez króla, by ich przedstawić, nadzorca służby dworskiej wprowadził ich przed Nabuchodonozora.
  Król rozmawiał z nimi i nie można było znaleźć pośród nich wszystkich nikogo równego Danielowi, Chananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Zaczęli więc sprawować służbę przy królu. We wszystkich sprawach wymagających mądrości i roztropności, jakie przedstawiał im król, okazywali się dziesięciokrotnie lepsi niż wszyscy wykładacze snów i wróżbici w całym jego królestwie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. PSALM RESPONSORYJNY (Dn 3,52.53b.54a.55ab.56)

   Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

   Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
   pełen chwały i wywyższony na wieki.
   Błogosławione niech będzie Twoje imię, *
   pełne chwały i świętości.

   Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej. *
   Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa.
   Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie +
   i na Cherubach zasiadasz. *
   Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.


   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 24,42a.44)

   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

   Czuwajcie i bądźcie gotowi,
   bo w chwili, której się nie domyślacie,
   Syn Człowieczy przyjdzie.

   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


   EWANGELIA (Łk 21,1-4)
   Wdowi grosz

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

   Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki.
   I rzekł: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”.

   Usuń
  2. ^ To na jutro (poniedziałek 23 listopada;) ^

   Usuń
 4. Wtorek, 24 listopada 2015

  Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i
  Towarzyszy

  (Dn 2,31-45)
  Daniel powiedział do Nabuchodonozora: Ty, królu, patrzyłeś: Oto posąg
  bardzo wielki, o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a widok jego był
  straszny. Głowa tego posągu była z czystego złota, pierś jego i
  ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, golenie z żelaza, stopy zaś
  jego częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś, a oto
  odłączył się kamień, mimo że nie dotknęła go ręka ludzka, i
  ugodził posąg w jego stopy z żelaza i gliny, i połamał je. Wtedy
  natychmiast uległy skruszeniu żelazo i glina, miedź, srebro i złoto - i
  stały się jak plewy na klepisku w lecie; uniósł je wiatr, tak że nawet
  ślad nie pozostał po nich. Kamień zaś, który uderzył posąg,
  rozrósł się w wielką górę i napełnił całą ziemię. Taki jest sen,
  a jego znaczenie przedstawimy królowi. Ty, królu, królu królów,
  któremu Bóg Nieba oddał panowanie, siłę, moc i chwałę, w którego
  ręce oddał w całym zamieszkałym świecie ludzi, zwierzęta polne i
  ptaki powietrzne i którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi - ty
  jesteś głową ze złota. Po tobie jednak powstanie inne królestwo,
  mniejsze niż twoje, i nastąpi trzecie królestwo miedziane, które
  będzie panowało nad całą ziemią. Czwarte zaś królestwo będzie
  trwałe jak żelazo. Tak jak żelazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono
  i zetrze wszystko razem. To, że widziałeś stopy i palce częściowo z
  gliny, częściowo zaś z żelaza, oznacza, że królestwo ulegnie
  podziałowi; będzie miało coś z trwałości żelaza. To zaś, że
  widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, a palce u nóg częściowo
  z żelaza, częściowo zaś z gliny oznacza, że królestwo będzie
  częściowo trwałe, częściowo zaś kruche. To, że widziałeś żelazo
  zmieszane z mulistą gliną oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie
  nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością, podobnie jak
  żelazo nie da pomieszać się z gliną. W czasach tych królów Bóg Nieba
  wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie
  przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te
  królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze, jak to widziałeś, gdy
  kamień oderwał się od góry, mimo że nie dotknęła go ludzka ręka, i
  starł żelazo, miedź, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg wyjawił
  królowi, co nastąpi później; prawdziwy jest sen, a wyjaśnienie jego
  pewne.

  (Dn 3,57-63a)
  REFREN: Chwalcie na wieki najwyższego Pana

  Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.
  Błogosławcie Pana aniołowie Pańscy,
  błogosławcie Pana niebiosa.

  Błogosławcie Pana, wszystkie wody pod niebem,
  błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
  błogosławcie Pana, słońce i księżycu,
  błogosławcie Pana, gwiazdy niebieskie.

  (Ap 2,10c)
  Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

  (Łk 21,5-11)
  Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi
  kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co
  patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.
  Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się
  to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie
  zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja
  jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwożcie się,
  gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale
  nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw
  narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a
  miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki
  na niebie.

  Komentarz

  Łatwo jest wierzyć i ufać Bogu, gdy wszystko w życiu się układa po
  naszej myśli. Prawdziwą próbą dla wiary są doświadczenia
  nieoczekiwanego cierpienia. Uczmy się wytrwałości w wierze i miłości
  od wspominanych w dzisiejszej liturgii świętych męczenników Andrzeja i
  Towarzyszy. Każde doświadczenie oczyszcza i przybliża do Boga. Niech
  Chrystus przez pokarm swojego słowa i Ciała umocni naszą wiarę.

  ks. Dariusz Kwiatkowski, "Oremus" listopad 2005, s. 113

  OdpowiedzUsuń
 5. Środa, 25 listopada 2015

  (Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28)
  Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca
  wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie,
  rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego
  ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z
  nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice.
  Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w
  Jerozolimie; pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i jego
  nałożnice. Pijąc wino wychwalali bożków złotych i srebrnych,
  miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. W tej chwili ukazały
  się palce ręki ludzkiej i pisały za świecznikiem na wapnie ściany
  królewskiego pałacu. Król zaś widział piszącą rękę. Twarz króla
  zmieniła się, myśli jego napełniły się przerażeniem, jego stawy
  biodrowe uległy rozluźnieniu, a kolana jego uderzały jedno o drugie.
  Wtedy przyprowadzono Daniela przed króla. Król odezwał się do Daniela:
  Czy to ty jesteś Daniel, jeden z uprowadzonych z Judy, których
  sprowadził z Judy król, mój ojciec? Słyszałem o tobie, że posiadasz
  boskiego ducha i że uznano w tobie światło, rozwagę i nadzwyczajną
  mądrość. Słyszałem zaś o tobie, że umiesz dawać wyjaśnienia i
  rozwiązywać zawiłości. Jeśli więc potrafisz odczytać pismo i
  wyjaśnić jego znaczenie, zostaniesz odziany w purpurę i złoty łańcuch
  na szyję i będziesz panował jako trzeci w królestwie. Wtedy odezwał
  się Daniel i rzekł wobec króla: Dary swoje zatrzymaj, a podarunki daj
  innym! Jednakże odczytam królowi pismo i wyjaśnię jego znaczenie.
  Uniosłeś się przeciw Panu nieba. Przyniesiono do ciebie naczynia Jego
  domu, ty zaś, twoi możnowładcy, twoje żony i twoje nałożnice
  piliście z nich wino. Wychwalałeś bogów srebrnych i złotych,
  miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie
  słyszą i nie rozumieją. Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i
  wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Dlatego posłał On tę rękę,
  która nakreśliła to pismo. A oto nakreślone pismo: mene, mene, tekel
  ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene - Bóg obliczył twoje
  panowanie i ustalił jego kres. Tekel - zważono cię na wadze i okazałeś
  się zbyt lekki. Peres - twoje królestwo uległo podziałowi; oddano je
  Medom i Persom.

  (Dn 3,64-70)
  REFREN: Chwalcie na wieki najwyższego Pana

  Błogosławcie Pana, deszcze i rosy,
  błogosławcie Pana, wszystkie wichry.
  Błogosławcie Pana, ogniu i gorąco,
  błogosławcie Pana, chłodzie i upale.

  Błogosławcie Pana, rosy i szrony,
  błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
  Błogosławcie Pana, lody i śniegi,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.

  (Ap 2,10c)
  Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

  (Łk 21,12-19)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Podniosą na was ręce i będą was
  prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego
  imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was
  sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie
  obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość,
  której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć
  ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni
  i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego
  imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie
  zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.

  Komentarz

  Jezus nie obiecuje swym uczniom łatwego życia. Idziemy za Mistrzem,
  który według kryteriów tego świata przegrał. Skoro Jezus doznał
  odrzucenia, to i Jego uczeń powinien być na to gotowy. Szczególnie
  bolesne jest doświadczenie niezrozumienia bądź odrzucenia ze strony
  najbliższych. Jezus nie obiecuje w takich sytuacjach jakiejś szybkiej
  ulgi i natychmiastowego wyjścia z trudności. Obiecuje za to coś o wiele
  większego: nagrodę za wytrwałość. Trwajmy cały czas przy Jezusie,
  karmiąc się Jego słowem i Eucharystią, abyśmy byli mocni Jego siłą w
  chwili próby.

  Maciej Zachara MIC, "Oremus" listopad 2001, s. 119

  OdpowiedzUsuń
 6. Czwartek, 26 listopada 2015

  (Dn 6,12-28)
  Mężowie podbiegli gromadnie i znaleźli Daniela modlącego się i
  wzywającego Boga. Udali się więc i powiedzieli do króla w sprawie
  zakazu królewskiego: Czy nie kazałeś, królu, ogłosić dekretu, że
  ktokolwiek prosiłby w ciągu trzydziestu dni o coś jakiegokolwiek boga
  lub człowieka poza tobą, ma być wrzucony do jaskini lwów? W odpowiedzi
  król rzekł: Sprawę rozstrzygnięto według nienaruszalnego prawa Medów
  i Persów. Na to odpowiedzieli zwracając się do króla: Daniel, ten mąż
  spośród uprowadzonych z Judy, nie liczy się z tobą, królu, ani z
  zakazem wydanym przez ciebie. Trzy razy dziennie odmawia swoje modlitwy.
  Gdy król usłyszał te słowa, ogarnął go smutek, postanowił uratować
  Daniela i aż do zachodu słońca usiłował znaleźć sposób, by go
  ocalić. Lecz ludzie ci pospieszyli gromadnie do króla, mówiąc: Wiedz,
  królu, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden zakaz ani dekret
  wydany przez króla nie może być odwołany. Wtedy król wydał rozkaz, by
  sprowadzono Daniela i wrzucono do jaskini lwów. Król zwrócił się do
  Daniela i rzekł: Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje
  cię. Przyniesiono kamień i zatoczono na otwór jaskini lwów. Król
  zapieczętował go swoją pieczęcią i pieczęcią swych możnowładców,
  aby nic nie uległo zmianie w sprawie Daniela. Następnie król odszedł do
  swego pałacu i pościł przez noc, nie kazał wprowadzać do siebie
  nałożnic, a sen odszedł od niego. Król wstał o świcie i udał się
  spiesznie do jaskini lwów. Gdy był blisko jaskini, wołał do Daniela
  głosem pełnym bólu: Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu
  służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów? Wtedy Daniel
  odpowiedział królowi: Królu, żyj wiecznie! Mój Bóg posłał swego
  anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy,
  ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie
  uczyniłem nic złego. Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć
  Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał
  swemu Bogu. Na rozkaz króla przyprowadzono mężów, którzy oskarżyli
  Daniela, i wrzucono do jaskini lwów ich samych, ich dzieci i żony. Nim
  jeszcze wpadli na dno jaskini, pochwyciły ich lwy i zmiażdżyły ich
  kości. Król Dariusz napisał do wszystkich narodów, ludów i języków,
  zamieszkałych po całej ziemi: Wasz pokój niech będzie wielki! Wydaję
  niniejszym dekret, by na całym obszarze mojego królestwa odczuwano lęk i
  drżenie przed Bogiem Daniela. Bo On jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki.
  On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi. On
  uratował Daniela z mocy lwów.

  (Dn 3,71-76)
  REFREN: Chwalcie na wieki najwyższego Pana

  Błogosławcie Pana, dni i noce,
  chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.
  Błogosławcie Pana, światło i ciemności,
  błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

  Niech ziemia błogosławi Pana,
  niech Go chwali i wywyższa na wieki.
  Błogosławcie Pana, góry i pagórki,
  błogosławcie Pana, wszystkie rośliny ziemi.

  (Łk 21,28)
  Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
  odkupienie.

  (Łk 21,20-28)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną
  przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci,
  którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w
  mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie
  wchodzą! Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co
  jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Będzie bowiem
  wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a
  drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie
  deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Będą znaki na słońcu,
  księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu
  morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu
  wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną
  wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku
  z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha
  i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi

  1. Komentarz

   Oczekujemy, według obietnicy Jezusa, nowego nieba i nowej ziemi, powrotu
   Pana na końcu czasów. Ziemia, na której żyjemy, jest jedynie naszym
   prowizorycznym mieszkaniem, które w pewnym momencie ulegnie rozpadowi.
   Również naturalne kataklizmy, jak powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy
   wulkanów itd., przypominają nam o tym, że "matka ziemia" jest
   dużo mniej gościnna, niż mogłoby się to na pozór wydawać, i to nie
   ona jest naszą prawdziwą ojczyzną. Potrzebujemy ewangelicznej
   mądrości, abyśmy tego, co jest tylko tymczasowe, nie brali za ostateczne
   i abyśmy uczyli się z całym Kościołem wołać: "Marana tha!
   Przyjdź, Panie Jezu!".

   Maciej Zachara MIC, "Oremus" listopad 2001, s. 122-123

   Usuń